Een stukje geschiedenis
 

De Oraingers
Op 3 januari 1979 werd na gesprekken met het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring "De Oranjeboom" de amateur-toneelvereniging "De Oraingers" opgericht. De naam was ontleend aan de in de 17e eeuw in Breda gevestigde rederijkerskamer, die als wapen een Oranjeboom voerde en tot zinspreuk had: "Uit Rechter Liefde". Deze toneelvereniging heeft slechts één productie gespeeld: "Misdaad aan het meer" van George Batson in april 1981. (Klik voor foto)
In juli van datzelfde jaar besloten de leden, uit onvrede met het bestuur, een eigen toneelvereniging op te richten.

SIOP
Op 14 oktober 1981 werd de vereniging opgericht onder de naam "SIOP" (spelen is ons plezier). Met een startsubsidie van 750 gulden ging men aan het werk. Op 3 en 4 april 1982 werd de eerste productie op de planken gezet: "Dwaasheid heeft haar eigen recht" van John Patrick, onder regie van Jan van Beek. (Klik voor foto)
Aderhalf jaar nadat de club was opgericht vond tijdens de evaluatie van de tweede productie "Taloelah" de eerste grote crisis plaats. Hierbij bedankten de regisseur en éen van de leden. Vanaf dat moment werd besloten om niet meer met een vaste regisseur te werken maar voor iedere nieuwe productie een andere regisseur te zoeken. Dit zou de objectiviteit bevorderen en het zou steeds opnieuw weer verfrissend werken naar de spelers toe. Er volgde een aantal jaren waarin de club goed floreerde en de producties succes oogstten. Zowel bij het publiek als in de pers.
Tijdens het seizoen 1991/92 volgde er een dieptepunt in de geschiedenis van de club omdat in korte tijd zowel bij de spelers als bij het bestuur een aantal mensen van de harde kern verdwenen. Met slechts een handje vol mensen moest een beslissing genomen worden: doorgaan of stoppen. Besloten werd om door te gaan. Dit hield in dat de club eigenlijk weer van voren af aan moest beginnen en dat het moeilijk zou worden om weer een gedreven, harde kern te realiseren.

Toneelgroep Theater Achterom
Na een paar moeizame jaren, waarin de groep met pijn en moeite nog een paar producties van de grond kreeg, werd in januari 1995 besloten de naam te veranderen in "Toneelgroep Theater Achterom", naar de naam van het theater waarmee we in de eerste tien jaar van het bestaan een band hadden opgebouwd. (Klik voor foto)
In 1998 traden een paar leden toe die samen met de oude kern de vereniging weer uit het dal wisten te trekken. Het spelplezier kwam terug en daarmee ook de oude successen.