terug naar huis
Vrienden van Achterom
 

Vrienden van Theater Achterom

Theater Achterom is op zoek naar cultuurliefhebbers die onze toneelvereniging een warm hart toedragen en een bijdrage willen doen om het bestaansrecht van Theater Achterom te helpen waarborgen.
Aangezien de gemeentelijke overheden culturele instanties en dus ook Theater Achterom in mindere mate gaan subsidieren vanaf 2018, zijn wij genoodzaakt op zoek te gaan naar aanvullende fondsen om mooie voorstellingen te kunnen blijven maken vanaf volgend jaar. Dus als u onze reeds decennia lang bestaande toneelvereniging Theater Achterom voor een overzichtelijk bedrag financieel wilt ondersteunen als bedrijf, instelling of andersoortige organisatie, dan verwelkomen wij u graag als "Vriend van Theater Achterom" voor een bedrag van € 100,- per jaar.

Als vriend van Theater Achterom bieden wij u het volgende:
. Logo en link naar eigen website op de website van Theater Achterom
. Naamsvermelding op de Facebook-pagina van Theater Achterom
. Vooraankondiging per mail van elke eerstvolgende voorstelling
. Twee entreekaarten per voorstelling (twee voorstellingen per seizoen)

lndien u zich wilt aanmelden of vragen heeft over Vrienden van Theater Achterom, dan verzoeken wij dit kenbaar te maken via het volgende mailadres: info@theaterachterom.com

Vrienden van Achterom

Bureau Vrij Baan
Rail Technical Design
Adviesbureau Van Cadsand

 
  Bureau Vrij Baan is een re-integratie-  en jobcoachbureau dat jonge mensen met een arbeidsbeperking begeleidt naar en / of tijdens werk.
   
  RailTD is een onafhankelijk, raadgevend ingenieursbureau op het gebied van Railinfrastructuur
   
  VCFA schept orde en rust in uw geldzaken en zorgt dat u weer grip krijgt op uw financiën.
Het advies van VCFA is volledig objectief en onafhankelijk en op basis van uurtarief. Er is geen sprake van verkoop van financiële producten zoals hypotheken, verzekeringen of beleggingen.